Min bakgrund:
Utbildad miljöinspektör, Umeå universitet.
Juridisk översiktskurs, Luleå tekniska högskola hösten 2015, 15p.
Arbetat som miljöinspektör i 26 år varav med enskilda avlopp och vattentäkter i ca 15 år.
Juridisk kompetens i miljöbalken och förvaltningsrätt.
Deltagit i:
Maskinentreprenörernas utbildning Projektörsutbildning små avlopp, november 2014.
Diplomerad entreprenör för Conclean
FANN VA-Teknik, diplomkurs för enskilt avlopp.
BAGA, Diplomutbildning.